Vásárlási feltételek

Nyomtatóbarát változatPDF változat

1. Általános rendelkezések

 

A MIZU SHOP Webáruház a Lazy Kft. által üzemeltetett (továbbiakban MIZU SHOP) interneten elérhető olyan
webáruháza, ahol a vevő és kereskedő között jön létre jogviszony.

Kereskedő az a személy, aki MIZU SHOP-al olyan szerződéses jogviszonyban áll, amelynek alapján
kereskedő a MIZU SHOP oldalon teszi közzé ajánlatait a MIZU SHOP oldalon regisztrált vevők vagy regisztráció
nélküli vevők részére.

A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen szerződésben írt feltételekkel
vásárlási szerződés jön létre a rendelést leadó személy  (továbbiakban vevő) és MIZU SHOP-al
szerződéses jogviszonyban álló kereskedő  között. A Vásárlási szerződést MIZU SHOP írásban megkötött
szerződésnek tekinti, amelyet rendelésszámon iktat és a megrendeléstől számított 1 évig tárol. Vevő
a megrendelés véglegesítésével jelen általános szerződéseket elfogadja.

 

1.1. Az üzemeltető adatai:

Cégnév: Lazy Kft.
Cím: Corvin út 18-24.
Telefon:
E-mail:
Weboldal: www.shop.mizu.hu
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Adatvédelmi azonosító:

 

1.2. A Webáruház használata lehetséges regisztrációt követően vagy regisztráció nélkül, látogatóként.
Az adatszolgáltatás önkéntes alapon történik és az adatokat MIZU SHOP csak a szolgáltatás megfelelő
nyújtásához szükséges mértékben, az Adatkezelési szabályzatnak megfelelően használja fel.

 
1.3. Felek megállapodnak, hogy vevő regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő email
címen történő kommunikáció, írásbeli kommunikációnak minősül.

 
1.4. MIZU SHOP jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékcsoportokat, vételárakat, határidőket stb.
szabadon megváltoztathatja. A vételár, határidő stb. változás a Webáruházban történt megjelenítés
időpontjától hatályos.

 

 2. A vásárlás 

 
2.1. A www,shop.mizu oldalon történő termékkiválasztással és megrendeléssel adásvételi szerződés
jön létre a vevő és kereskedő között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás,
valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók.

 
2.2. A megrendelések leadása a Webáruház online felületén lehetséges. A Webáruházban tett
megrendelést MIZU SHOP csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Vevő a regisztrációs és
vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért,
illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal.
A hibásan, vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk
esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a vevőt  terheli.

Megrendelést csak a webáruházon keresztül lehet leadni. Amennyiben technikai okok miatt vevő
rendelését nem tudja leadni a webáruházon keresztül, úgy kivételesen megteheti ezt emailben is
(shop@mizu.hu), a szükséges adatok (megrendelő neve, termék pontos neve, termékkód,
darabszám, szállítási cím, számlázási cím, elérhetőségek) hiánytalan megadásával. Ebben
az esetben is köteles vevő az ÁSZF rendelkezéseit elfogadni és azt magára nézve kötelezőnek
tekinteni.

 

2.3. Webáruház 7 munkanapon belül köteles visszaigazolni a vásárló megrendelését, ennek
hiányában a vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól.

 

2.4. Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vevő elfogadja.

 

2.5. MIZU SHOP automatikus visszaigazolást küld vevőnek a megrendelés beérkezéséről.

 

2.6. A weboldalon feltüntetett árak minden esetben az ÁFA-val növelt bruttó árak. A Webáruházban
feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A Webáruházban szereplő
termékképek és készletinformációk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. A
raktárkészlet gyors változásai miatt kivételes esetben előfordulhat, hogy egyes termékek annak
ellenére "raktáron" lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen tévedésekért
a Webáruház felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően tájékoztatja a vásárlót.

 
2.7. Vevő a kereskedő szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket a feltüntetett áron megvenni és átvenni.

Amennyiben a terméket vevő nem veszi át és ezt Kereskedő MIZU SHOP felé jelzi, úgy MIZU SHOP jogosult a vevő felhasználói hozzáférését korlátozni, felfüggeszteni.

 

2.8. A megrendelt termékek vételárát és az esetleges járulékos költségeket (amelyek minden esetben feltüntetésre kerülnek a megrendeléskor) a vevő előzetes banki utalással, a futárnak vagy készpénzes fizetéssel (utánvét), illetve MIZU SHOP telephelyén személyes átvételkor készpénzes fizetéssel teljesítheti.

 

2.9. A megrendelés után kapott automatikus e-mail tájékoztató jellegű, célja, hogy a vásárló azonnali információt kapjon a megrendelésének sikerességéről. Bizonyos termékek iránti fokozott irányú érdeklődés miatt előfordulhat, hogy az adott termék készlethiányossá válik. A raktárkészlet frissítése nem egyidejűleg történik az áru fogyásával, ezért az esetleges frissítési késlekedésből fakadó téves információkért, továbbá a státusz hibákért, kivont-, illetve elfogyott termékek nem teljesítéséért MIZU SHOP felelősséget nem vállal. Továbbá képhibák, képeltérések miatt, termék nevének, árának, tulajdonságainak elírásáért, programhibákból eredő károkért MIZU SHOP nem vállal felelősséget.

 

2.10. A termékek mellett/alatt feltüntetett ár a termék vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is (ÁFA). Ez az ár kiszállítási díjat nem tartalmaz.

 

3. Szavatosság

 

3.1. A Webáruházban vásárolt termékek fogyasztói jogait vevő a kereskedőnél érvényesítheti közvetlenül.


 4. Elállás 

 

4.1. A Webáruház vásárlóit megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szerinti elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 8 munkanapon belül lehet gyakorolni közvetlenül a kereskedőnél. Nem alkalmazható az elállási jog olyan termékekre, mely a természeténél fogva nem visszaszolgáltatható.

 

 

 5. Szerzői jog

 

5.1. A Webáruház oldalán található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb., ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogai - eltérő rendelkezés hiányában - térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Webáruház üzemeltetőjét illetik meg. Különösen tilos a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni stb. A Webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Webáruház használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt.

 

 6. A felelősség korlátozása

 

6.1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

 

6.2. MIZU SHOP semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

- Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

 

7.  Hírlevél

 

7.1. A felhasználóknak módjuk van a regisztrációjuk alkalmával, illetve később, az oldal használata során a MIZU SHOPhírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás automatikus. Így a felhasználó hozzájárul, hogy az általa megadott e-mail címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra.

 

7.2. A hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat.

 

 8. Panasz ügyintézés

 

8.1. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Webáruház ügyfélszolgálati címével.

 

8.2. A vevő panaszát szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban jelentheti be az ügyfélszolgálaton.

 

8.3. A Webáruház a szóbeli panaszt  kivizsgálja és szükség szerint orvosolja.

Ha a vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, annak egy másolati példányát a vásárlónak átadja, egyebekben pedig a 8.4 pont szerint jár el.

 

8.4. Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Webáruház – törvény eltérő rendelkezése hiányában - harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a Webáruház egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a Webáruház csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati
lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A Webáruház által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.

 

 

 9. Felhasználási feltételek elfogadása

 

9.1. A Webáruház használatával vevő kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.

 

Meghatározatlan

Rólunk

Mizu Hungary Kft.
1084 Budapest,
Bacsó Béla utca 12.
E-mail: shop@mizu.hu
Tel: +36(20)9344-431

Pick Pack Pont

Kapcsolat

Mizu Hungary Kft.
1084 Budapest,
Bacsó Béla utca 12.
E-mail: 
shop@mizu.hu
Tel: +36(20)9344-431
 

Hírlevelek

Ki kell választani legalább egy hírlevelet, amelyre fel-, vagy leiratkozás történjen.